Poslovanje u taksi prijevozu

Tea Rajčević, Denis Truhlaž, Dominik Ferenčak

Abstract


Ovim se radom ukazuje na jedno od mogućih rješenja za obavljanje svakodnevnoga poslovanja vozača taksija u Hrvatskoj.

Rad opisuje koje funkcionalnosti i mehanizme aplikacija treba imati kako bi vozači taksija uz pomoć Android uređaja mogli jednostavno i transparentno obavljati svoje poslovanje, te   vlasnicima taksi prijevoza dati brz i detaljan uvid u sve podatke o svim automobilima, vozačima i vožnjama. Ideja je pojednostaviti poslovanje taksi-prijevoznicima i vozačima taksija tako da svaki vozač ima Android uređaj te da su svi njegovi podatci u zajedničkoj bazi podataka. Na početku smjene vozač je dužan pokrenuti aplikaciju u koju se prijavljuje sa svojim korisničkim podatcima, a nakon uspješne prijave prikazuju mu se dodijeljene vožnje koje on mora prihvatiti ili odbiti. Osim opisa CityTaxi aplikacije u radu se opisuju i primjeri nekih drugih sličnih aplikacija na tržištu, te je napravljena i usporedba između navedenih aplikacija kao i što su opisane prednosti i nedostaci korištenja aplikacija.

Keywords


Aplikacija, taksi, vožnje, CityTaxi. Uber, Bolt

References


Štefančić, G. (2008). Tehnologija gradskog prometa 1. Zagreb: Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

(15.06.2019.) https://radiotaxizagreb.com/hr/prvi-auto-taksi-u-zagrebu/

(15.06.2019.) https://hr.wikipedia.org/wiki/Taksi

Ferenčak, D (2017). Izrada mobilne aplikacije za podršku poslovnim procesima vozača taksija (završni rad). Zagreb: Visoko učilište Algebra.

Salanova Grau, J., Estrada, M., Aifadopoulou, G., & Mitsakis, E. (2011). A review of the modeling of taxi services. Procedia ‐ Social and Behavioral Sciences, no. 20, pp. 150-161.

Osterwalder A. (2009). Business Model Generation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

(18.06.2019.) https://www.uber.com/hr/hr/drive/driver-app/

Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 50/2018). Preuzeto s https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_50_998.html (20.06.2019.)

Shanti, D., Venkatasalam, A. & Muthudinesh, P. (2016). A study on factors influencing the consumers in selection of cab services. International journal of intellectual advancements and research in engineering computations, no 2, vol 6, pp 857-860.

(22.06.2019.) http://www.whosdrivingyou.org/history-repeating-itself


Full Text: PDF

DOI: 10.31785/ijdte.4.1.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
x
Message