Metodologija estimacije emocionalnih stanja na temelju akustičkih značajki govora

Branimir Dropuljić, Sandro Skansi, Leo Mršić

Abstract


U novije vrijeme se sve veća pažnja posvećuje problematici računalne estimacije emocionalnog stanja iz čovjekovog glasa, prvenstveno u kon-tekstu razvoja sustava za inteligentnu interakciju između čovjeka i računa-la. U radu je opisana metodologija estimacije po koracima: izvlačenje akustičkih značajki emocionalnog govora, redukcija prostora značajki te estimacija emocionalnih stanja na temelju neke od metoda strojnog učen-ja. Emocije se tipično reprezentiraju kao diskretna stanja, poput sreće, ljutnje, straha ili gađenja, ili kao dimenzije, najčešće kao razine ugode i po-buđenosti. Pritom se za raspoznavanje diskretnih emocija koriste klasifik-acijske metode, a za estimaciju dimenzijskih veličina emocija regresijske. U radu je dan pregled state-of-the-art akustičkih značajki za prepoznavan-je emocija te su prikazani rezultati relevantnih radova na ovom području.

Keywords


estimacija emocionalnih stanja, afektivno računarstvo, govorni signal, akustičke značajke, baze emocionalnog govora

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
x
Message