Algoritmi za računalnu detekciju plagijata

Zoran Hercigonja

Abstract


Internet nudi mogućnost pristupa mnogim sadržajima. Isto tako stvara mogućnost neovlaštenog preuzimanja sadržaja. Neovlašteno preuzeti sadržaj naziva se plagijatom. Za otkrivanje plagijata, poseže se vrlo često za računalnim softverima kao jednom obliku rješenja. Preduvjet kvalitetnog softvera je kvalitetan algoritam. U svijetu postoji mnogo algoritama za detekciju plagijata. U ovom radu su izdvojeni algoritmi s najboljim karakteristikama. U radu je ujedno dati pregled takvih algoritama s prikazom i usporedbom njihovih mogućnosti.


Keywords


Algoritam, Računalo, Plagijat, Softver, Detekcija

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
x
Message